Djalan Pienter derde Avicennaprijs 2013

Avicennaprijs

De winnaars van de 1ste, 2de en 3rde prijs, projectleiders van resp. SuNa, Marion Ferber, Marijke Mostert van China in de Lage Landen en Jeanny Vreeswijk- Manusiwa van Djalan Pienter, met Wil Voogt, voorzitter Avicenna en het kunstwerk

 

Op 14 november 2013 is de Avicenna prijs voor de achtste keer uitgereikt. De uitreiking vond plaats tijdens de Invitational Conference Diversiteit en Gezondheid die ZonMw op die dag organiseerde.

 

Criteria voor deze aanmoedigingsprijs waren:

  • genomineerde is werkzaam in de gezondheidszorg in Nederland;
  • levert een duidelijke bijdrage aan verbetering van zorg-, hulp- en dienstverlening    aan migranten en vluchtelingen, waardoor gezondheidsverschillen verminderen;
  • de gehanteerde methodiek is innovatief en actueel;
  • de activiteiten hebben een uitstraling binnen de eigen sector en/of naar andere sectoren; de resultaten zijn duurzaam en overdraagbaar.

 

Na een oproep op relevante websites, via de sociale media en eigen netwerken zijn 21 voordrachten voor de prijs ingediend. Djalan Pienter behoorde tot de drie projecten die bij de beoordeling door de jury het hoogst scoorden. In het juryrapport is Djalan Pienter als volgt samengevat en beoordeelt:

Djalan Pienter betekent “de slimme weg”. Het is een samenwerkingsverband van woonzorgcentrum Raffy en Stichting Pelita, die zich beide richten op Indische en Molukse ouderen. Een projectgroep heeft de binnen de twee organisaties aanwezige kennis over cultuurspecifieke zorg verzameld en omgezet in overdraagbare producten. Vervolgens zijn deze producten getoetst in drie woonzorgcentra in het land. De producten zijn zodanig opgezet dat ze gemakkelijk kunnen worden aangepast voor andere culturele groepen.Voor meer informatie: zie www.djalanpienter.nl

Oordeel jury: De jury waardeert vooral dat de in organisaties aanwezige, vaak impliciete, kennis geëxpliciteerd is en deze, met de daaruit gevormde producten, toegankelijk en bruikbaar is gemaakt voor andere organisaties. Inderdaad: een slimme weg! De jury kent aan Djalan Pienter de derde prijs toe.

De tweede prijs is toegekend aan het project ‘China in de lage landen’ van GGD Rotterdam en de eerste prijs is uitgereikt aan de projectleider, Marion Ferber, van het project SuNa van GGD Den Haag. Pauline Meurs, voorzitter ZonMw, reikte de prijzen uit. Het volledige juryrapport is te lezen op www.avicennaprijs.nl