Scholing Cultuurspecifieke Zorg

Aan de hand van deze scholing maken medewerkers en vrijwilligers in de zorg kennis met de Indische en Molukse cultuur en geschiedenis. Hiermee krijgen ze meer inzicht  in de relatie tussen het verleden en het hedendaagse gedrag van de ouderen. Door het tonen en bespreken van verschillende filmfragmenten uit het verleden worden de cursisten meegenomen in de belevingswereld van Indische en Molukse ouderen.

 

Extra modules

Naast deze basisscholing van drie dagdelen bestaat er een mogelijkheid om  verdiepingsmodules af te nemen die ingaan op de volgende onderwerpen:

Traumasignalering en traumaverwerking

Dementiezorg

Complementaire zorg

Communicatie, bejegening en rituelen

 

Als men de scholing van drie dagdelen heeft gevolgd, beschikt de deelnemer over:

  • kennis van de Indische en de Molukse geschiedenis,
  • bewustzijn van culturele verschillen zodat die aan de hand van het geleerde historische perspectief beter geplaatst kunnen worden,
  • nieuwe inzichten die toe te passen zijn in het dagelijks werk,
  • kennis waarmee het gedrag van de bewoners beter geplaatst kan worden, wat uiteindelijk moet leiden tot nog betere omgang met hen,
  • bewustzijn van de eigen houding ten aanzien van de oudere,
  • motivatie om de kennis op peil te houden, te verbreden en te delen.