Cultuurspecifieke cliëntprofielen voor optimale inzet zorgleefplan

Voor de intake van cliënten die tot de doelgroep behoren heeft Djalan Pienter een cultuurspecifiek cliëntprofiel.

Het huidige Zorgleefplan van ActiZ biedt voldoende ruimte voor het ontwikkelen van een cultuurspecifiek Zorgleefplan. Wat echter ontbreekt zijn meer specifieke vragen voor een cliënt die minder mondig is, of door cognitieve achteruitgang niet meer goed weet wat zijn of haar cultuurspecifieke wensen zijn. Door onwetendheid van de zorgprofessional over de culturele achtergrond van de cliënt, worden deze specifieke vragen niet gesteld. Terwijl de antwoorden op deze vragen juist van grote meerwaarde kunnen zijn voor de kwaliteit van leven van de cliënt. De Scholing Cultuurspecifieke Zorg biedt de basis om met het cultuurspecifieke cliëntprofiel aan het werk te gaan.

Gebruik van een cultuurspecifiek cliëntprofiel

De vragen in de cultuurspecifieke cliëntprofielen zijn géén vervanging voor de vragen in het huidige Zorgleefplan van ActiZ maar een aanvulling. In totaal zijn er acht cliëntprofielen. Met minimale informatie, komt de zorgprofessional uit op één cliëntprofiel (bijvoorbeeld ‘Cliëntprofiel: Indische cliënt, geboren in 1941 of eerder’). Elk cliëntprofiel biedt extra informatie en cultuurspecifieke vragen die van belang zijn voor het verlenen van goede cultuurspecifieke zorg – op maat – voor de cliënt. Voor het concrete gebruik van het cliëntprofiel in de praktijk heeft Djalan Pienter een instructieprogramma ontwikkeld.

Integreren met het Zorgleefplan

Om te voorkomen dat de gegevens die op deze cultuurspecifieke vragen worden gegeven, verdwijnen in een extra bijlage van het Zorgleefplan, biedt elk cliëntprofiel een handig overzicht van de cultuurspecifieke informatie per domein. De zorgverlener hoeft alleen de antwoorden aan te vinken die van belang zijn. Deze antwoorden zijn daarna eenvoudig over te nemen in het bestaande Zorgleefplan van de cliënt. Door de gegevens direct te verwerken in het Zorgleefplan worden de gegevens geïmplementeerd en geborgd in de zorg.

Resultaat van het gebruik van cliëntprofielen

Voor medewerkers

 • Nadat de medewerkers de basismodule scholing hebben gevolgd, beschikken ze over kennis die nodig is om de gegevens, verkregen met het Djalan Pienter cliëntprofiel, te verwerken in een cultuurspecifiek zorgleefplan.
 • Als men de instructie gevolgd heeft, beschikt de deelnemer over:
  • Meer achtergrondinformatie over het verleden van de cliënt.
  • Daarmee meer begrip voor het gedrag en de wensen van de cliënt.
  • Eveneens meer begrip voor het gedrag van de familie van de cliënt.
  • Handvatten die bijdragen aan het tot standkomen van een vertrouwensrelatie met de cliënt.
  • Motivatie om meer te weten te komen over de client als dit in het belang is voor het verlenen van zorg dat het beste bij de cliënt past. Dit is van groot belang voor de cliënten op de pg afdeling.
  • Motivatie om de verworven kennis door te geven aan collega’s die de scholing en instructie nog niet hebben gehad.

Voor de cliënt

 • de wetenschap dat in de instelling belangstelling en kennis aanwezig is over haar/ zijn cultuurspecifieke wensen:
  • Voelt zich vertrouwd in de wetenschap dat de verzorgenden openstaan voor cultuurspecifieke wensen en deze opnemen in het zorgleefplan.
  • Voelt zich uitgenodigd om meer over zichzelf te vertellen.
  • Zal eerder zijn of haar zorgwensen aangeven, omdat zij/ hij merkt dat daar aandacht voor is.