Diensten en Producten

Djalan Pienter producten

Zowel in intramurale als in extramurale setting zijn de Djalan Pienter producten in te zetten. De  basismodule Scholing Cultuurspecifieke zorg geeft medewerkers in de zorg kennis om het zorgleefplan aan te passen aan de wensen en zorgbehoeften van de Indische en Molukse cliënt. Een speciaal ontwikkeld cliëntprofiel met aanvullende vragen en mogelijke antwoorden helpt het zorgleefplan cultuurspecifiek te maken. Ook biedt de scholing kennis die nodig is om een cultuurspecifieke ontmoeting te organiseren in een sfeer waarin de Indische en Molukse ouderen zich vertrouwd voelen.

Scholing Cultuurspecifieke zorg aan Indische en Molukse ouderen voor medewerkers en vrijwilligers in zorg en welzijn

Cultuurspecifieke cliëntprofielen voor optimale inzet van het zorgleefplan

Stappenplan om te komen tot een cultuurspecifieke ontmoeting in een zorgorganisatie

Workshops en presentaties over cultuurspecifieke scholing, zorgleefplan en ontmoeting