Djalan Pienter 2014

2014 was voor Djalan Pienter een jaar van voorbereidingen om de scholing voor cultuurspecifieke zorg aan Indische en Molukse ouderen op maat te kunnen geven. Er werd vergaderd en gepland en voor iedere aanvraag werd de scholing aangepast aan de wensen van de zorginstelling.  Bij tante Louise is de scholing in september gegeven ter voorbereiding van het opzetten van een nieuwe Indische woongroep. Daarna volgde de scholing van 20 medewerkers van Wzh Waterhof en Leilinde in Den Haag. Een impressie daarvan is te zien via bijgevoegde link; https://www.youtube.com/watch?v=cKc3iweQQ4E

Tot aan de zomer van 2015 worden alle 180 medewerkers van de Nusantarahuizen in Ugchelen, Bussum en Almere geschoold. Vervolgmodules zijn nu in de maak, nieuwe aanvragen worden voorbereid en evaluatieformulieren worden kritisch doorgenomen. Ca. 80 medewerkers van genoemde instellingen zijn nu geschoold. Een van de belangrijkste opmerkingen die we terug horen is dat het contact met de ouderen verbetert zodra ze merken dat de medewerkers geinteresseerd zijn in hun verleden en daar ook iets van af weten.

Met bestuurders en vertegenwoordigers van de Djalan Pienter partners wordt nagedacht hoe een Djalan Pienter netwerk opgezet kan worden. De kern van het netwerk bestaat nu uit de bestuurders van Raffy, Pelita en LSMO (Landelijke Stuurgroep Molukse Ouderen). De deelnemers van het netwerkoverleg zijn bestuurders/ vertegenwoordigers van Wzh Waterhof, Humanitas De Evenaar, tante Louise Vivensis en Rumah Kita. Op 27 maart 2015 staat een Djalan Pienter inspiratiedag in Bronbeek te Arnhem gepland. U leest hier gauw meer over.

Workshop cultuurs[ecifieke palliatieve zorg met Wzh in Den Haag

Workshop cultuurs[ecifieke palliatieve zorg met Wzh in Den Haag

Medewerkers t Louise volgen de scholing  in Bergen op Zoom

Medewerkers t Louise volgen de scholing in Bergen op Zoom

Djalan Pienter derde Avicennaprijs 2013

Avicennaprijs

De winnaars van de 1ste, 2de en 3rde prijs, projectleiders van resp. SuNa, Marion Ferber, Marijke Mostert van China in de Lage Landen en Jeanny Vreeswijk- Manusiwa van Djalan Pienter, met Wil Voogt, voorzitter Avicenna en het kunstwerk

 

Op 14 november 2013 is de Avicenna prijs voor de achtste keer uitgereikt. De uitreiking vond plaats tijdens de Invitational Conference Diversiteit en Gezondheid die ZonMw op die dag organiseerde.

 

Criteria voor deze aanmoedigingsprijs waren:

  • genomineerde is werkzaam in de gezondheidszorg in Nederland;
  • levert een duidelijke bijdrage aan verbetering van zorg-, hulp- en dienstverlening    aan migranten en vluchtelingen, waardoor gezondheidsverschillen verminderen;
  • de gehanteerde methodiek is innovatief en actueel;
  • de activiteiten hebben een uitstraling binnen de eigen sector en/of naar andere sectoren; de resultaten zijn duurzaam en overdraagbaar.

 

Na een oproep op relevante websites, via de sociale media en eigen netwerken zijn 21 voordrachten voor de prijs ingediend. Djalan Pienter behoorde tot de drie projecten die bij de beoordeling door de jury het hoogst scoorden. In het juryrapport is Djalan Pienter als volgt samengevat en beoordeelt:

Djalan Pienter betekent “de slimme weg”. Het is een samenwerkingsverband van woonzorgcentrum Raffy en Stichting Pelita, die zich beide richten op Indische en Molukse ouderen. Een projectgroep heeft de binnen de twee organisaties aanwezige kennis over cultuurspecifieke zorg verzameld en omgezet in overdraagbare producten. Vervolgens zijn deze producten getoetst in drie woonzorgcentra in het land. De producten zijn zodanig opgezet dat ze gemakkelijk kunnen worden aangepast voor andere culturele groepen.Voor meer informatie: zie www.djalanpienter.nl

Oordeel jury: De jury waardeert vooral dat de in organisaties aanwezige, vaak impliciete, kennis geëxpliciteerd is en deze, met de daaruit gevormde producten, toegankelijk en bruikbaar is gemaakt voor andere organisaties. Inderdaad: een slimme weg! De jury kent aan Djalan Pienter de derde prijs toe.

De tweede prijs is toegekend aan het project ‘China in de lage landen’ van GGD Rotterdam en de eerste prijs is uitgereikt aan de projectleider, Marion Ferber, van het project SuNa van GGD Den Haag. Pauline Meurs, voorzitter ZonMw, reikte de prijzen uit. Het volledige juryrapport is te lezen op www.avicennaprijs.nl