Welkom

Djalan Pienter, wat ‘de slimme weg’ betekent, is in 2012 gestart als samenwerkingsverband van Woonzorgcentrum Raffy en Stichting Pelita. Beide organisaties zijn gericht op zorg en welzijn voor Indische en Molukse ouderen. De samenwerking is  in 2015  uitgebreid met de Landelijke Stuurgroep Molukse Ouderen, LSMO. Deze drie organisaties vormen nu de kern  van het Djalan Pienter Kennisnetwerk waarin ook zitting hebben: WZH Waterhof Den Haag, Humanitas De Evenaar Rotterdam, Tante Louise Residentie Moermont, Bergen op Zoom, Zinzia Rumah Kita Wageningen en Nusantara Zorg, Uchelen, Bussum, Almere.

In dit kennisnetwerk wordt deskundige cultuurspecifieke zorg aan Molukse en Indische ouderen, zowel in intramurale als in extramurale settingen, verspreid en geborgd. Djalan Pienter biedt producten en diensten aan die bijdragen aan een betere kwaliteit en klantgerichtheid van zorg en welzijn aan Indische en Molukse ouderen.

Kijk voor een eerste indruk naar de voorlichtingsfilm

 ‘De kracht van Djalan Pienter’ via onderstaande link

https://youtu.be/-hYdeDVt8aA