Welkom

Djalan Pienter (wat letterlijk ‘de slimme weg’ betekent) is een samenwerking van Woonzorgcentrum Raffy en Stichting Pelita. In dit samenwerkingsverband wordt deskundige cultuurspecifieke zorg aan Molukse en Indische ouderen, zowel in intramurale als in extramurale settingen, verspreid en geborgd. Djalan Pienter biedt producten en diensten aan die zorgen voor een betere kwaliteit en klantgerichtheid van de langdurende zorg aan Indische en Molukse ouderen. Professionals met jarenlange cultuurspecifieke zorgervaring begeleiden zorg- en welzijnsorganisaties bij de implementatie en borging van de producten.